Hakkımızda

Hanyapı İnşaat Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ağırlıklı faaliyet alanı olarak Akaryakıt Satış ve Servis istasyonları, Akaryakıt Dolum Tesisleri ve Perakende sektörde hizmet veren (market – hipermarket) kuruluşların inşaatları yanı sıra İş Merkezleri, Sanayi Yapılar, İdari Binalar, Otel ve Konut yapımında uzmanlaşmış kadrosu ile İnşaat Sektöründe hizmet sunmaktadır.

Firmamız sahip olduğu ISO 9001:2008 TÜRKAK Kalite Yönetim Belgesi ve bilinci ile müşteri odaklı hizmet veren, müşteri memnuniyetini öne çıkaran bununla birlikte insanı ve doğayı korumak için Sağlık, Çevre, Emniyet kurallarını kendi yapısında oluşturmuş ve uygulamanın öneminin bilincinde olan dinamik bir yapıdadır.

Çevre PolitikamızHanyapı İnşaat A.Ş. çevre politikası, tüm Türkiye ve diğer Dünya ülkelerinnde yapılacak olan hizmet, üretim proseslerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.
Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.
Hanyapı İnşaat A.Ş.'nin Çevre Politikası, şirket hedefleri ve 17 Numaralı Çevre Politika Mektubu şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.
Bu yüzden politikamız;
• İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
• Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
• Çalışanlara ve iş ortaklarımıza, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.Hanyapı İnşaat A.Ş., faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:

• Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
• Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
• Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
• Taşeron faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.
• Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.